top of page

מה אנחנו עושים

כולנו "מכורים" לחדשות, על כך אין ויכוח…

הסגנון החדשותי, ה"יומני"/מגאזיני נחשב בצדק לכלי הכי משכנע ואפקטיבי להעברת המסרים - נתפס כאמין, אובייקטיבי  ואותנטי. רפופורט תקשורת אפקטיבית בע"מ הינה חברת החדשות הפרטית היחידה בישראל.

המטרה

  • להעצים את המודעות לחברה

  • שיווק המסרים השיווקים או הפנים ארגוניים בדרך הכי אפקטיבית

  • לסנכרן את הפעילות בארגון לכל העובדים

  • לחזק את הזהות וההזדהות עם הארגון

  • לייצר גאווה ושייכות באמצעות משדרי החדשות

  • לגייס עובדים באמצעות תיעוד עיתונאי אמין ואותנטי

 

אפקטיביות

מידת השפעתם של מבזקי החדשות והמהדורות הפרטיות שאנו מפיקים נמדדו על ידי לקוחותינו בלאומי, בדואר ובבזק באמצעות סקרי דעת קהל של מכון "שילוב". התוצאות הדהימו אפילו אותנו, שכן רוב מוחץ של הנשאלים (84%) היה משוכנע שצוותי חדשות אמיתיים הכינו את משדרי החדשות שהוקרנו. כמעט איש מהצופים לא העלה על דעתו שמדובר בתכני חדשות שנעשו ע"י חברה פרטית. מכאן גם עלה שמבזקי החדשות והמהדורות הן הדרך האפקטיבית ביותר להעביר מסר - יש בהן אותנטיות, אמת עיתונאית, אובייקטיביות ואפילו לא גרם אחד של שיווקיות או קד"מ. עיתונות נטו. השפה החדשותית, הכתבות הדרמטיות וההגשה החדשותית  המקצועית הופכים את המוצר לאפקטיבי, מרתק וסוחף.

 

ביצוע בפועל

כל העשייה החדשותית מבוצעת על ידי מערכת החדשות הפרטית העומדת לרשות הלקוח 24/7.

 

איך זה עובד?

אנשי החדשות של חברת החדשות הפרטית יפגשו אתכם בתדירות קבועה. בישיבה זו יוכרעו הנושאים לסיקור/תיעוד, יוחלט מה המסרים החשובים, יבוצע תיאום ציפיות ויוגדרו המרואיינים לכל כתבה והדגשים.

צוות החדשות הפרטי יפיק את הכתבות הטלוויזיוניות, אלה יועברו לאישור ובתום התהליך יחוברו למשדר אחד, או כל גורם אחר עליו תחליטו.

bottom of page